دندان پزشک

 متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

 عضو هیئت علمی دانشكده دندان پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 پروتزهای دندانی                                                                                                       دندانپزشکی ترمیمی 

- روکش های دندانی (PFM و Full Porcelain)                                                                 - لامینیت های کامپازیتی یا پرسلنی

- بریج های متکی بر دندان های طبیعی                                                                         - ترمیم های زیبایی

- روکش ها و بریج های متکی بر ایمپلنت                                                                        - ترمیم های آمالگامی

- پروتزهای متحرک (متکی بر دندانهای طبیعی یا بر ایمپلنت های دندانی)

- پروتزهای کامل

مدت نظر سنجي به پايان رسيد

باتشکر از نظریات شما

ساعت کاری 4 تا 8 بجای خود باقی ماند.

تماس با ما

تلفن: 22011744 - 22038995
email: hparizi@hparizi.com
Web: www.hparizi.com

social